Frågor?

info@brlsnickeri.se

Kontakta oss:

+46 (0) 933 60038

lbrl logo white

Br. Larssons snickeri AB startade sin verksamhet 1950 och har tillverkat träfönster sedan dess. Vi finns i Åmsele, ett samhälle mycket vackert beläget längs Vindelälvens dalgång i Västerbottens Län.

Vi tillverkar fönster och dörrar för dig
Vi tillverkar fönster efter dina mått och önskemål. Vi säljer direkt från egen fabrik utan mellanhänder.

Välkommen till oss

Fakta om fönster

Fönster har till uppgift att släppa in dagsljus i en byggnad, liksom att ge byggnadens invånare möjlighet att blicka ut. Men fönster skall även uppfylla en del tekniska krav. De skall bland annat vara barnsäkra, lufttäta, regntäta, skydda mot buller och ljud utifrån och ha en viss värmeisolerande förmåga. Fönster skall också vara vackra att titta på och de är en viktig del i en fasad, ett arkitektoniskt uttrycksmedel.

Fönsterbeteckningar

Fonsterfakta termerEtt fönsters karm är den del av fönstret som är fastsatt i väggen, medan bågen är den öppningsbara delen. Bågen är monterad i karmen och kan antingen vara enkel eller kopplad. Det senare innebär att två eller flera enkelbågar är hopsatta med varandra. Fönster som innehåller två eller flera bågar uppdelas vanligtvis med hjälp av poster. De öppningsbara delarna kallas också för fönsterlufter. Ett fönster kan innehålla en eller flera fönsterlufter, vilka i sin tur kan innehålla en enda stor glasruta eller flera små rutor monterade i tunna trälister, så kallade spröjsar. Detta gör till exempel att ett treluftsfönster kan skilja sig mycket i utseende från ett annat treluftsfönster.

Öppningsbara fönster benämns med avseende på det sätt som bågarna öppnas på. I slagfönster hänger bågarna i gångjärn som är fastsatta i karmen. Bågarna kan öppnas antingen inåt eller utåt. I dagligt tal säger man att bågarna är inåtgående respektive utåtgående. Överkantshängda bågar öppnas vanligtvis utåt medan underkantshängda öppnas inåt.

I vridfönster eller pivåfönster hänger bågarna i gångleder monterade i karmen. De kan antingen ha en vertikal eller en horisontal axel. Vid en horisontal axel öppnas den nedre delen av bågen utåt och den övre delen inåt. Glidhängda fönster har bågarna hängda i glidhängselbeslag monterade i karmsidstyckena. Bågen snurras runt i horisontalled helt utanför fasaden. I skjutfönster kan bågarna vara sidgående, uppåtgående eller nedåtgående. Vikfönster innehåller flera bågar som är förbundna med gångjärn och försedda med glidbeslag som löper i spår i karmens överstycke och understycke.

Utseende och spröjsar

Fönsters utseende har förändrats mycket under årens lopp och varje tidsperiod har haft ”sina” fönster.
Utseendet har till största delen bestämts av hur stora glasrutor som kunnat tillverkas och hur stora hål som kunnat göras i väggkonstruktionen. Utseendet har naturligtvis också påverkats av husens övriga fasadutformning. I och med att glasrutor till en början bara kunde tillverkas i små storlekar så blev man tvungen att använda sig av spröjsar i fönstren för att hålla fast de små rutorna.
Spröjsar var alltså från början en nödvändig konstruktionsdel i fönster. Efter det att glasrutor kunde tillverkas i större storlekar har spröjsar i stället fått en rent arkitektonisk betydelse i ett fönsters utseende.

källa: http://energy.extweb.sp.se/ffi/fakta_fonster.asp

Öppettider kundservice

Vardagar  7:00 - 16.00
Lördag  Stängt
Söndag  Stängt
Lunch  10.00 - 10:40

Kontakta oss

  • Br. Larssons Snickeri, Åmsele
  • 0933-600 38
  • info@brlsnickeri.se